Het sociaal leenstelsel voor studenten lijkt er na lange onderhandelingen van het kabinet dan toch te komen. De basisbeurs wordt vervangen door een leenstelsel, waardoor veel studenten genoodzaakt zullen zijn om geld te lenen. Behalve lenen van de overheid, zijn er ook andere mogelijkheden voor studenten om aan geld te komen.

Wat komt er voor terug?

De grote vraag is natuurlijk wat dit leenstelsel het kabinet op gaat leveren. Het afschaffen van de studiefinanciering blijkt zo’n 800 miljoen euro op te leveren, zo laat minister Bussemaker weten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze besparingen weer terug vloeien het onderwijs in, om de kwaliteit te verbeteren. Minister Bussemaker heeft hierbij al diverse opties bedacht, zoals kleinere groepen op universiteiten en hogescholen, intensieve studiebegeleiding, meer docenten, nieuwe onderwijsvormen en het stimuleren van excellentie.

Het is de bedoeling dat het leenstelsel vanaf het studiejaar 2015-2016 in werking treedt.

De ontwikkeling van studiefinanciering door de jaren heen

De omschakeling naar een sociaal leenstelsel is dan wel de grootste verandering sinds de invoering van de basisbeurs in 1986, maar zeker niet de eerste. In de onderstaande interactieve tijdlijn kun je zien welke veranderingen de studiefinanciering zoal ondergaan heeft.

 

Tags: ,